SONAR סונאר איטליה
06/05/2018
סמגל מטבחים Samgal Kitchen
11/11/2016

סמגל אלקטריק Samgal Electric

שיווק פרסום מיתוג חברות

דף פייסבוק

ממעבדת תיקונים קטנה בחיפה>>>למותג מוביל בתחום מוצרי החשמל! הכל החל בשנת 1968, כשגבריאל )גבי( סייג ז"ל פתח מעבדה קטנה לתיקון מוצרי חשמל בחיפה. אהבתו לאנשים ומומחיותו במוצרי חשמל הובילו להקמתה של סמגל, רשת חנויות של מוצרי חשמל ביתיים אשר שווקו בכל רחבי הארץ, מדן ועד אילת.
סמגל אלקטריק Samgal Electric
 
נגישות